Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19) i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Dobri podružnica Vrbovec (dalje: Vrtić) Dječji vrtić Dobri ističe na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici: https://www.dv-dobri.hr

OBAVIJEST
O provođenju postupka upisa djece u program vrtića

za pedagošku 2024./2025. godinu.