Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dobri, raspisuje natječaj za obavljanje poslova

Odgajatalj/ica

1. Jedan (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim na adresi, DV Dobri, Ćirila i Metoda 14, Split 

Više detalja možete pronaći u popratnom dokumentu

Natječaj 11.12.2023 ST. Odgajateljica

Obavijest o izboru kandidata 11.12.2023