Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dobri, raspisuje natječaj za obavljanje poslova

Spremač/ica-  Jedan (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim na adresi, DV Dobri, Gospovetska 33, Zagreb

Odgajtelj/ica- Jedan (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim na adresi, DV Dobri, Fr. Krste Frankopana 5, 10340 Vrbovec

Više detalja u popranim dokumentima 

Natječaj za Odgajatelja- Vrbovec
Natječaj za Spremačicu- Zagreb