Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

DJEČJEG VRTIĆA DOBRI

na području Grada Splita, Grada Zagreba i Grada Vrbovca

Broj ugovora: UP.02.2.2.16.0109

Korisnik bespovratnih sredstava: Dječji vrtić Dobri

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2020. – 02.09.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.666.120,38 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.666.120,38 HRK

Ukupna bespovratna sredstva: 1.666.120,38 HRK

 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

 

Strukturni fondoviOP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Danijela Vukorepa

Broj telefona: + 385 21 487 168

Email: vrticdobri@gmail.com

 

p

O projektu

Svrha projekta je doprinos usklađenju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja djece korisnika usluga ranog školskog i predškolskog odgoja na području Splita i SDŽ. Produljeni boravak ključan je preduvjet za sudjelovanje roditelja na tržištu rada budući da roditelji djece koja pohađaju vrtić imaju radna mjesta na kojima im je radno vrijeme u disbalansu sa radnim vremenom vrtića te imaju poteškoće u usklađenju obveza. 

 

 

Projektom se uvodi nova usluga produljenog boravka te će novo radno vrijeme vrtića biti od 06:30-20:30 sati uz redovno radno vrijeme 06:30-16:30 sati te produljeno radno vrijeme 16:30-20:30 sati.

U provedbi projekta sudjelovati će 7 odgajatelja i 1 stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Provedbom projekta 25 odgajatelja će sudjelovati na edukacijama u svrhu osposobljavanja u području socijalnih usluga

Projektom je planirano uvođenje kraćeg programa engleskog jezika, sportskog i dramskog programa uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ciljevi projekta

Cilj projekta je osnažiti i proširit usluge dječjeg vrtića Dobri kroz novu uslugu produljenog boravka djece u vrtiću te uvođenje tri nova posebna programa s ciljem olakšavanja usklađenja obiteljskih i poslovnih obveza obiteljima s uzdržavanim članovima korisnika usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

„Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Dobri”